6. hrvatski slavistički kongres

Svečano zatvoren Šesti hrvatski slavistički kongres

Šesti hrvatski slavistički kongres svečano je zatvoren u Županijskoj vijećnici u Vinkovcima 13. rujna 2014. Tom je prigodom aklamacijom prihvaćeno priopćenje Kongresa vezano uz asimilacijsku politiku Republike Srbije prema Hrvatima Bunjevcima u Vojvodini.

Organizatori Kongresa zahvaljuju svim sudionicima na vrhunskoj suradnji, radnoj atmosferi, a osobito na velikom odazivu popratnim sadržajima Kongresa. Još jedanput javno zahvaljujemo pokroviteljima Kongresa, a osobito lokalnoj zajednici: Županiji vukovarsko-srijemskoj i gradovima domaćinima Vukovaru i Vinkovcima.

Službena stranica Kongresa i dalje će biti aktivna i pružati sudionicima informacije o Zborniku radova koji će predstavljati i trajno pisano svjedočanstvo o širini znanstvenih tema koje su obrađivane u radnome dijelu Kongresa.