6. hrvatski slavistički kongres

Kotizacija

Cijena kotizacije za sudjelovanje na 6. hrvatskome slavističkome kongresu iznosi 600 kn za plaćanje do 1. svibnja 2014. (rana prijava), a 800 kuna za plaćanje nakon tog datuma kao i za vrijeme održavanja samoga Kongresa. PDV je uključen u cijenu kotizacije i iznosi 25%.

Cijena kotizacije za osobe u pratnji izlagača iznosi 400 kn za ranu, a 600 kn za kasnu prijavu.

Cijena kotizacije za sudionike bez izlaganja iznosi 400 kn za ranu, a 600 kn za kasnu prijavu.

Kotizacijom su pokriveni sljedeći sadržaji:

  • svi kongresni materijali
  • zajedničke kave i zakuske u stankama radnoga dijela Kongresa
  • tri zajedničke svečane večere (domjenak na dan otvaranja Kongresa i dvije večere nakon stručnih izleta)
  • svi prijevozi za vrijeme Kongresa (od hotela do mjestâ održavanja radnoga dijela Kongresa)
  • dva izleta uz stručno vodstvo (četvrtak 11. rujna u Vukovar; petak 12. rujna u Vinkovce, Tovarnik i Ilok)
  • tiskanje Zbornika radova koji će imati zaseban recenzentski postupak.

Kotizacije se uplaćuju kongresnoj agenciji Dika na osnovi individualne ponude. Za sve informacije molimo Vas da se obratite gospodinu Marku Šariću (info@dika-tours.hr).