6. hrvatski slavistički kongres

Stručni izleti

Sastavni dio radnoga dijela Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa čine i stručni izleti koji su organizirani svaki dan nakon izlaganja referata. Nakon zatvaranja Kongresa predviđen je i fakultativni izlet u Đakovo. Za vrijeme trajanja Kongresa svim je sudionicima uz predočenje akreditacije omogućen besplatan posjet Gradskom muzeju u Vinkovcima. Osobitu pozornost usmjeravamo na bogatu arheološku zbirku.

Vukovar, četvrtak, 11. rujna
Nakon zavšetka referatskoga dijela prvoga radnoga dana organiziran je zajednički izlet u Vukovar. Polazak ispred Ekonomske i trgovačke škole u Vinkovcima predviđen je u 15,30 s dolaskom u Vukovar oko 16 sati. Cijelo vrijeme putovanja s nama će biti stručni vodiči. Nakon posjeta Gradskom muzeju Vukovar i upoznavanja s kulturnom baštinom grada domaćina proći će se ratni put stradanja Vukovara u Domovinskome ratu počevši s posjetom spomen-obilježju na Trpinjskoj cesti. Sljedeće su postaje Muzej ratne bolnice, crkva sv. Filipa i Jakova, memorijalni centar na Ovčari i spomen-obilježje na Ovčari. Završetak puta sjećanja na žrtvu Vukovara bit će na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskoga rata.

Vinkovci: otvaranje rodne kuće Ivana Kozarca, četvrtak, 11. rujna
Nakon izleta u Vukovar, u sklopu Kongresa održat će se svečanost otvaranja rodne kuće Ivana Kozarca s kulturno-umjetničkim programom i razgledom kuće koja nudi i uvid u daleku prošlost Vinkovaca. Grad Vinkovci domaćin su prve kongresne večere koja će se održati na salašu Tena, a sudionici će moći uživati i uz tamburaški sastav.

Tovarnik i Ilok, petak 12. rujna
Stručni izlet drugoga radnoga dana Kongresa predviđen je za obilazak srijemskoga dijela županije domaćina. Prva je postaja Tovarnik, rodno mjesto Antuna Gustava Matoša. Nakon obilaska rodne kuće velikoga hrvatskoga književnika sudionici će čuti i prigodno predavanje akademkinje Dubravke Oraić Tolić.
Druga postaja izleta jest krajnji istok Hrvatske – grad Ilok. Uz posjet kulturnopovijesnim spomenicima (Dvorac Odescalchi, crkva sv. Ivana Kapistrana) predviđen je i obilazak Iločkih podruma, gdje će sudionici imati mogućnost degustacije poznatih vina srijemskoga kraja. Završetak izleta jest druga kongresna večera, domaćin koje je Županija vukovarsko-srijemska, na ladanjskome imanju Principovac pokraj Iloka.

Đakovo, subota 13. rujna
Nakon svečanoga zatvaranja Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa svi sudionici pozvani su na izlet u Đakovo, duhovno središte Slavonije, Baranje i zapadnoga Srijema. Uz obilazak veličanstvene đakovačke katedrale sv. Petra, umjetničkoga djela koje je trajan spomenik biskupu Josipu Jurju Strossmayeru, planiran je i obilazak samoga grada. Po povratku u Vinkovce organizirana je završna kongresna večera za sve sudionike koji ostaju noćiti u Vinkovcima.