6. hrvatski slavistički kongres

Važni datumi

  • Rok za prijavu izlaganja i sažetka: 15. prosinca 2013.
  • Popis prihvaćenih izlaganja: siječanj 2014.
  • Rana prijava za kongres: 1. svibnja 2014.
  • Kasna prijava za kongres: 1. kolovoza 2014.
  • Trajanje kongresa: 10. – 13. rujna 2014.
  • Predaja cjelovitih pisanih radova: 1. studenog 2014.