6. hrvatski slavistički kongres

Laureati prošlih kongresa

Laureati 5. hrvatskoga slavističkoga kongresa (Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.):

Medalja Stjepana Ivšića: Josip Silić

Medalja Antuna Barca: Viktor Žmegač

Medalja Vatroslava Jagića: István Nyomárkay

 

Laureati 4. hrvatskoga slavističkoga kongresa (Varaždin i Čakovec, 5. – 8. rujna 2006.):

Medalja Stjepana Ivšića: Stjepko Težak (1926. – 2006.)

Medalja Antuna Barca: Stanko Lasić

Medalja Vatroslava Jagića: Reinhard Lauer

 

Laureati 3. hrvatskoga slavističkoga kongresa (Zadar, 15. – 19. listopada 2002.):

Medalja Stjepana Ivšića: Dalibor Brozović (1927. – 2009.)

Medalja Antuna Barca:  Miroslav Šicel (1926. – 2011.)

Medalja Vatroslava Jagića: Henrik Birnbaum (1925. – 2002.)

 

Laureati 2. hrvatskoga slavističkoga kongresa (Osijek, 14. – 18. rujna 1999.):

Medalja Stjepana Ivšića: Radoslav Katičić

Medalja Antuna Barca:  Maja Bošković-Stulli (1922. – 2012.)

Medalja Vatroslava Jagića: Sante Graciotti

 

Laureati 1. hrvatskoga slavističkoga kongresa (Pula, 19. – 23. rujna 1995.):

Medalja Stjepana Ivšića: Eduard Hercigonja

Medalja Antuna Barca:  Ivo Frangeš (1920. – 2003.)

Medalja Vatroslava Jagića: László Hadrovics (1910. – 1997.)