6. hrvatski slavistički kongres

Tematske sekcije

  1. Hrvatskoglagoljska i paleoslavistička problematika
  2. Slavonski kontekst hrvatskoga jezika, književnosti i kulture
  3. Razvoj hrvatskoga jezika: povijest, dijalektologija, standardizacija
  4. Antun Gustav Matoš i Hrvatska mlada lirika smjena paradigmi
  5. Teorijski i periodizacijski aspekti u proučavanju hrvatske književnosti
  6. Podučavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture
  7. Hrvati izvan Hrvatske: jezik, književnost, tradicijska kultura
  8. Opća slavistička problematika i hrvatski jezik, književnost i kultura