6. hrvatski slavistički kongres

Laureati 6. HSK

Za vrijeme Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa, kao što je i uobičajeno, dodijelit će se tri nagrade: medalja Stjepana Ivšića hrvatskomu jezikoslovcu, medalja Antuna Barca hrvatskomu književnomu znanstveniku te medalja Vatroslava Jagića inozemnomu slavistu-kroatistu za promicanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture. Pozivi za predlaganje laureata odaslani su na više od dvadeset hrvatskih kroatističkih i slavističkih institucija.

Na sjednici Organizacijskoga odbora 25. veljače 2014. između dvadeset i dva predloženika tajnim je glasovanjem izabrano troje laureata:

Medalju Stjepana Ivšića zaslužnom hrvatskom jezikoslovcu dobio je akademik Stjepan Babić.

Medalju Antuna Barca zaslužnom hrvatskom književnom znanstveniku dobio je professor emeritus dr. sc. Stanislav Marijanović.

Medalju Vatroslava Jagića zaslužnom inozemnom slavistu-kroatistu dobila je dr. sc. Svjetlana Olegovna Vjalova, znanstvena savjetnica u miru.