6. hrvatski slavistički kongres

Priopćenje Kongresa

Na ovoj poveznici možete preuzeti tekst priopćenja Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa jednoglasno prihvaćenoga na svečanome zatvaranju Kongresa u Vinkovcima 13. rujna 2014. Priopćenje je službeno upućeno navedenim institucijama i dostavljeno sredstvima javnoga priopćavanja.

Priopćenje 6HSK