6. hrvatski slavistički kongres

Program

Na prvoj poveznici možete pronaći okvirni program Kongresa, a na sljedećima detaljan raspored referata u radnome dijelu Kongresa po danima. Referatski dio Kongresa održat će se u pet paralelnih sekcija (dvorane A-E), a referati su grupirani u tematske blokove. Trajanje referata ograničeno je na 15 minuta. Na kraju jednoga tematskoga bloka slijedi zajednička diskusija. Imena predsjedavajućih navedena su uz naslove sekcija.

Okvirni program Kongresa

Četvrtak, 11. rujna – raspored po dvoranama

Petak, 12. rujna – raspored po dvoranama

Subota, 13. rujna – raspored po dvoranama