6. hrvatski slavistički kongres

Plenarni predavači

Nakon svečanog otvaranja Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa održat će se tri plenarna predavanja.

Red. prof. dr. sc. Marko Samardžija (Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održat će predavanje pod naslovom Slavonski doprinos opisu i kodifikaciji općehrvatskoga standardnog jezika do polovice XX. stoljeća.

Akademik Pavao Pavličić (Filozofski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održat će predavanje pod naslovom Vukovar i njegovi velikani.

Izv. prof. dr. sc. Margaret Dimitrova (Sveučilište Sv. Kliment Ohridski u Sofiji) održat će predavanje pod naslovom Mlađi prijevodi hrvatskih glagoljaša s latinskog: prevoditeljske strategije i izbori.