6. hrvatski slavistički kongres

Prvi poziv

Prvi poziv za sudjelovanje na Šestome hrvatskome slavističkome kongresu

U 2014. godini obilježavamo stotu obljetnicu Hrvatske mlade lirike, kojom je završilo razdoblje moderne u hrvatskoj književnosti, kao i stotinu godina od smrti Antuna Gustava Matoša, središnje književne osobe hrvatske moderne. To će biti i središnje teme Kongresa, a uz njih će se tematizirati i drugi važni događaji toga vremena za hrvatsku književnost i kulturu: završetak moderne, raspad dominantnog modernističkog sustava, pojava avangardnih izama, početak velikoga svjetskoga rata, raspad stare i postupno formiranje nove državne zajednice. Javljaju se i brojna druga društvena i kulturološka pitanja, među ostalima i problemi standardizacije hrvatskoga jezika te pojačan interes za istraživanje dijalektalnoga.
Kao što je uobičajeno na hrvatskim slavističkim kongresima, uz središnju temu odredili smo i ostale tematske sekcije koje mogu biti dostupne istraživačkim interesima svih potencijalnih sudionika:

  1. Hrvatskoglagoljska i paleoslavistička problematika
  2. Slavonski kontekst hrvatskoga jezika, književnosti i kulture
  3. Razvoj hrvatskoga jezika: povijest, dijalektologija, standardizacija
  4. Antun Gustav Matoš i Hrvatska mlada lirika – smjena paradigmi
  5. Teorijski i periodizacijski aspekti u proučavanju hrvatske književnosti
  6. Poučavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture
  7. Hrvati izvan Hrvatske: jezik, književnost, tradicijska kultura
  8. Opća slavistička problematika i hrvatski jezik, književnost i kultura

Bilo bi nam iznimno drago kad biste nekim svojim prijedlogom pomogli da se i ovaj Kongres uspješno ostvari, poboljša djelatnost i unaprijede sve sastavnice hrvatske kulture. Na službenim stranicama Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa dobit ćete sve relevantne informacije o samome Kongresu kao i o rokovima za slanje prijave tema, a što će u potpunosti biti vođeno elektronički.
Nadamo se da će Šesti hrvatski slavistički kongres brojem sudionika i kvalitetom izlaganja nastaviti uspješnu tradiciju prethodnih kongresa, a osim na organizatorima, velik dio odgovornosti leži na svim sudionicima Kongresa.